TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi cam kết cùng chung tay xây dựng với cộng đồng một thế giới tốt đẹp hơn. Tập đoàn AB luôn cân nhắc tất cả các phương án để đưa ra các dịch vụ tốt nhất và lợi ích cao nhất đến cho khách hàng, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không ngừng đổi mới và nỗ lực phát triền để tạo ra giá trị bền vững không chỉ riêng cho tập đoàn hay các đối tác mà còn cho tất cả các dự án của chúng tôi.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng tôi cẩn trọng trong từng bước phát triển để đảm bảo những tác động phù hợp nhất cho môi trường xung quanh. Bằng cách mang đến cho cộng đồng ngày càng nhiều hơn các hệ thống khách sạn sinh thái, thân thiện với môi trường, chúng tôi vừa có thể nâng cao hiệu quả chi phí cũng như đáp ứng sự mong đợi của tất cả cổ đông gắn bó. Chúng tôi thực hiện các mục tiêu trên thông qua những sáng kiến mà trong đó bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được đặt ở vị trí cốt lõi, cũng như việc phát triển các hệ thống xanh. Những hệ thống này quản lý việc sử dụng năng lượng, carbon, nguồn nước và chất thải, nhằm đảm bảo việc giảm thiểu tối đa sự tác động đến môi trường đến tác cả các dự án.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mỗi dự án của chúng tôi đều tham gia mật thiết vào cộng đồng, từ việc tạo ra cơ hội việc làm và khuyến khích phát triển kinh tế cho địa phương.

GIẢI THƯỞNG
ANANTARA RESORT PHAN THIET

2011

First Prize – Tropical Building Awards
5th The Ministry Of Industry And Trade Energy-Efficient Building Competition

2013

First Prize
1st The Ministry Of Construction Energy Efficient Architecture Awards

2012-2013

Favorite Resort
The Guide Awards, Vietnam Economic Times

2013-2014

Excellent Service In Phan Thiet
The Guide Awards, Vietnam Economic Times